ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΑΕ

| 24.05.2016

 

 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΑΕ

ΑΦΜ: 997129120    ΑΡ.ΓΕΜΗ 135754960000

ΕΔΡΑ : ΤΡΙΚΑΛΑ, ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΑΕ

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 08 / 17 Μαΐου   2016  απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου της  ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΑΕ για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 14 Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στα Τρίκαλα   επί της οδού Κατσιμήδου, αριθμός 3  (εντός του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων) προσκαλούμε τους Μετόχους αυτής με θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα πρώτο    : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 400.000,00€
Θέμα δεύτερο  : Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού άρθρου 7 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και     κωδικοποίησή  του  καταστατικού   της   εταιρείας                                 

Τρίκαλα 17/05/2016

Ο  Πρόεδρος κ Δ/νων Σύμβουλος